แผนที่เส้นทางรถไฟเวียดนาม

vietnam train map

เส้นทางรถไฟในเวียดนาม มีระยะทางรวมทั้งหมด 2,600 กิโลเมตร

เส้นทางรถไฟสายหลัก คือ ทางรถไฟสายเหนือ-ใต้ วิ่งระหว่างเมืองฮานอยและโฮจิมินห์ ระยะทาง 1,726 กิโลเมตร

แผนที่เส้นทางรถไฟเวียดนาม