รถไฟ ฮานอย ไป โฮจิมินห์ ( Hanoi – Ho Chi Minh)

รถไฟฮานอย ไป โฮจิมินห์

ทางรถไฟสายเหนือ-ใต้  เส้นทาง ฮานอย – โฮจิมินห์ ( Hanoi – Ho Chi Minh ) เป็นเส้นทางรถไฟสายหลักของเวียดนาม เชื่อมต่อระหว่างเมืองฮานอยทางตอนเหนือ และเมืองโฮจิมินห์ซิตีทางตอนใต้ มีระยะทางทั้งหมด 1,726 กิโลเมตร เป็นเส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุด

ข้อมูลการเดินทาง

เมืองฮานอย – ขึ้นรถไฟ ที่ Hanoi Railway Station

เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ – ลงรถไฟ ที่ Saigon Railway Station

ผู้ให้บริการรถไฟ

เส้นทางรถไฟ ฮานอย ไป โฮจิมินห์ซิตี้ มีรถไฟให้บริการ 2 ราย คือ Vietnam Railways และ Violette Trains

ระยะเวลาเดินทาง

เส้นทาง ฮานอย ไป โฮจิมินห์ซิตี้ ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 33 – 37 ชั่วโมง ( รถไฟแต่ละขบวนใช้เวลาวิ่งไม่เท่ากัน)

จองตั๋วรถไฟ เส้นทาง Hanoi – Ho Chi Minh ออนไลน์

ดังนั้น ท่านที่เดินทางไปเที่ยวเวียดนาม และต้องการเดินทางด้วยรถไฟจากเมืองฮานอย ไป เมืองโฮจิมินห์ ( Hanoi – Ho Chi Minh ) ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง