บริการจองตั๋วรถไฟ Damitrans Express, Halo Express และ Vic Sapa Train

vic sapa train in vietnam

บริการใหม่ล่าสุด ! เปิดจองตั๋วรถไฟเวียดนามเอกชน จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ Damitrans Express, Halo Express และ Vic Sapa Train ในเส้นทาง Hanoi – Lao Cai

photo : baolau.com
photo: baolau.com
photo : baolau.com

ดังนั้น ท่านที่ต้องการนั่งรถไฟเอกชนทั้ง 3 บริษัท ในเส้นทางต่าง ๆ ท่านสามารถจองตั๋วล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง