Phan Thiet Railway Station

Address: 1 Hoang Hoa Tham Street, Phu Trinh Dítrict, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam.

Tel: 1 Hoang Hoa Tham Street, Phu Trinh Dítrict, Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam.

Phan Thiet Railway Station Map