วิธีจ่ายค่าตั๋วรถไฟเวียดนาม ด้วยพร้อมเพย์

วิธีจ่ายค่าตั๋วรถไฟด้วยพร้อมเพย์ ( PromptPay )

  • เมื่อดำเนินการจองตั๋วรถไฟถึงขั้นตอน ” ข้อมูลสำหรับการติดต่อ “
  • พิมพ์ข้อมูลผู้เดินทาง และ E-Mail ให้ถูกต้อง ( E-Mail ห้ามผิด !! เพราะระบบจะส่งตั๋วกลับมาให้ทาง E-Mail ทันทีโดยอัติโนมัติ เมื่อแสกน QR CODE ชำระเงินสำเร็จ )
  • ให้พิมพ์รหัสประเทศ 66 และเบอร์โทร เพื่อเพิ่มวิธีชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ หากไม่พิมพ์ 66 จะสามารถชำระได้เฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้น (แนะนำให้ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ เพราะมีค่าธรรมเนียมถูกกว่าชำระผ่านบัตรเครดิต ) เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จากนั้น คลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ “
จองตั๋วรถไฟเวียดนาม
  • ระบบจะแสดงช่องทางชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ขึ้นมาให้
จองตั๋วรถไฟเวียดนาม
  • ระบบแปลงค่าเงินเวียดนาม ( VND ) เป็นค่าเงินบาทไทย ( THB )ให้ตามอัตราแลกเปลี่ยน และสรุปยอดเงินที่ต้องชำระ
จองตั๋วรถไฟเวียดนาม
  • คลิกยืนยันทั้ง 2 ตำแหน่ง และคลิกปุ่ม : ดำเนินการชำระเงิน
จองตั๋วรถไฟเวียดนามออนไลน์

ขั้นตอนชำระเงินผ่าน พร้อมเพย์

  • ระบบแสดงหน้าชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ขึ้นมา ให้คลิกที่แถบเมนู PromptPay QR ตามภาพด้านล่าง
รถไฟเวียดนาม
  • จากนั้นระบบจะแสดง QR CODE ชำระเงินขึ้นมา ท่านสามารถเปิด App ธนาคารในประเทศไทยของท่าน แสกนจ่ายค่าตั๋วรถไฟเวียดนามได้ทันที
จองรถไฟเวียดนาม
  • เมื่อชำระเงินสำเร็จ ท่านจะได้รับ E-Mail 2 ฉบับ คือ 1. E-Mail แจ้งยืนยันการจองตั๋วและชำระเงินสำเร็จ 2. E-Mail แจ้งจัดส่งตั๋วรถไฟ พร้อมแนบตั๋วรถไฟไฟส์ pdf จัดส่งแก่ท่าน
  • ให้บันทึกตั๋วรถไฟเก็บไว้ในโทรศัพย์มือถือ เพื่อใช้แสดงในวันเดินทางได้ทันที