KING EXPRESS

จองตั๋วรถไฟ KING EXPRESS ออนไลน์

king express

King Express คือ รถไฟเวียดนาม ที่ให้บริการโดยบริษัทเอกชน เส้นทาง Hanoi ไป Lao Cai

ประเภทที่นั่งให้บริการ

( Photo : Baolau )