จองตั๋วรถไฟ Hue – Hanoi

จองตั๋วรถไฟ Hue - Hanoi

บริการจองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง เว้ – ฮานอย ( Hue – Hanoi ) ผ่านระบบออนไลน์

ข้อมูลการเดินทาง

ต้นทาง – Hue Railway Station

ปลายทาง – Hanoi Railway Station

รถไฟที่ให้บริการในเส้นทางนี้

Violette Trains / New Livitrans Express / Lotus Train / Vietnam Railways

ระยะเวลาเดินทาง

รถไฟ เส้นทาง เว้ – ฮานอย ( Hue – Hanoi ) ใช้เวลานั่งประมาณ 13 – 14 ชั่วโมง

จองตั๋วรถไฟเวียดนามออนไลน์

เส้นทาง เว้ – ฮานอย ( Hue – Hanoi )

ดังนั้น ท่านที่เดินทางไปประเทศเวียดนาม และต้องการนั่งรถไฟเส้นทาง เว้ – ฮานอย ( Hue – Hanoi ) ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง