หมวดหมู่: เส้นทางรถไฟ

0 18
Posted in เส้นทางรถไฟ

บริการจองตั๋วรถไฟ Damitrans Express, Halo Express และ Vic Sapa Train

บริการใหม่ล่าสุด ! เปิดจองตั๋วรถไฟเวียดนามเอกชน จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ Damitrans Express, Halo Express และ Vic Sapa Train ในเส้นทาง Hanoi – Lao C…

Continue Reading
0 133
Posted in เส้นทางรถไฟ

ตั๋วรถไฟเวียดนาม Sapaly Express เส้นทาง ฮานอย – ซาปา

บริการจองตั๋วรถไฟ Sapaly Express เส้นทาง ฮานอย – ซาปา ( Hanoi – Sapa ) คุณกำลังจะเดินทางจากฮานอย ไป ซาปา คุณสามารถเดินทางกับรถไฟเวียดนาม ค…

Continue Reading
รถไฟฮานอย ไป โฮจิมินห์
0 130
Posted in เส้นทางรถไฟ

รถไฟ ฮานอย ไป โฮจิมินห์ ( Hanoi – Ho Chi Minh)

ทางรถไฟสายเหนือ-ใต้  เส้นทาง ฮานอย – โฮจิมินห์ ( Hanoi – Ho Chi Minh ) เป็นเส้นทางรถไฟสายหลักของเวียดนาม เชื่อมต่อระหว่างเมืองฮานอยทา…

Continue Reading
จองตั๋วรถไฟเวียนาม จากฮานอย ไป เว้
0 103
Posted in เส้นทางรถไฟ

จองตั๋วรถไฟ Hanoi – Hue 

บริการจองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Hanoi – Hue ( ฮานอย – เว้ ) ออนไลน์ ข้อมูลการเดินทาง สถานีรถไฟต้นทาง : Hanoi Railway Station สถานีรถไฟปลายทาง : Hue …

Continue Reading
ตั๋วรถไฟเวียดนาม ฮานอย ไป ไฮฟอง
0 115
Posted in เส้นทางรถไฟ

จองตั๋วรถไฟ Hanoi – Hai Phong

บริการจองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Hanoi – Hai Phong ( ฮานอย – ไฮฟอง ) ออนไลน์ ข้อมูลการเดินทาง สถานีรถไฟต้นทาง : เลือกขึ้นรถไฟได้ 2 สถานี คือ Hanoi Ra…

Continue Reading
ตั๋วรถไฟเวียดนาม ดานัง ไป โฮจิมินห์
0 95
Posted in เส้นทางรถไฟ

จองตั๋วรถไฟ Da Nang – Ho Chi Minh

บริการจองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Da Nang – Ho Chi Minh ( ดานัง – โฮจิมินห์ ) ออนไลน์ ข้อมูลการเดินทาง สถานีรถไฟต้นทาง : Da Nang Railway S…

Continue Reading
ตั๋วรถไฟเวียดนาม ดานัง ไป เว้
0 132
Posted in เส้นทางรถไฟ

จองตั๋วรถไฟ Da Nang – Hue

บริการจองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Da Nang – Hue ( ดานัง – เว้ ) ออนไลน์ ข้อมูลการเดินทาง สถานีรถไฟต้นทาง : Da Nang Railway Station สถานีรถ…

Continue Reading
ตั๋วรถไฟเวียดนาม ดานัง ไป ฮานอย
0 87
Posted in เส้นทางรถไฟ

จองตั๋วรถไฟ Da Nang – Hanoi 

บริการจองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Da Nang – Hanoi ( ดานัง – ฮานอย ) ออนไลน์ ข้อมูลการเดินทาง สถานีรถไฟต้นทาง : Da Nang Railway Station สถานีรถไฟปลายทา…

Continue Reading
ตั๋วรถไฟ เว้ ไป โฮจิมินห์
0 117
Posted in เส้นทางรถไฟ

จองตั๋วรถไฟ Hue – Ho Chi Minh 

บริการจองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Hue – Ho Chi Minh ( เว้ – โฮจิมินห์ ) ออนไลน์ ข้อมูลการเดินทาง สถานีรถไฟต้นทาง : Hue Railway Station สถานีรถไฟ…

Continue Reading
ตั๋วรถไฟ ฮานอย ไป ดานัง
0 114
Posted in เส้นทางรถไฟ

จองตั๋วรถไฟ Hanoi – Da Nang 

บริการจองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Hanoi – Da Nang ( ฮานอย – ดานัง ) ออนไลน์ ข้อมูลการเดินทาง สถานีรถไฟต้นทาง : Hanoi Railway Station สถานีรถไฟปลายทาง …

Continue Reading