วิธีใช้งานตั๋วรถไฟเวียดนาม

วิธีใช้งานตั๋วรถไฟเวียดนาม Vietnam Railways

  • ตั๋วรถไฟเวียดนาม รองรับการใช้งานตั๋วรถไฟแบบ E- Tickets ไม่ต้องพิมพ์ตั๋วใส่กระดาษ
  • ท่านสามารถเปิดตั๋วรถไฟที่ได้รับด้วยโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่ตรวจ เพื่อใช้ขึ้นรถไฟได้ทันที
  • ตั๋วรถไฟเวียดนามจะมีรหัส QR CODE ซึ่งท่านต้องใช้มือถือเปิดตั๋วรถไฟ และนำไปแตะที่เครื่องกั้นทางเข้าชานชลารถไฟ เพื่อรอขึ้นขบวนรถไฟที่จองไว้

ตัวอย่าง ตั๋วรถไฟเวียดนามที่ได้รับ

วันเดินทางจริง

  • กรุณาเดินทางไปรอขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟต้นทาง ก่อนเวลารถไฟออกอย่างน้อย 30 นาที

ตั๋วรถไฟเอกชน

  • หลังจากจองตั๋วและชำระเงินสำเร็จ ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการจองตั๋วทาง E-Mail ให้บันทึกเอกสารเก็บไว้ในมือถือ หรือพิมพ์ใส่กระดาษ
  • เมื่อถึงวันเดินทางให้ท่านเดินทางไปยังเคาร์เตอร์บริษัรถไฟต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณสถานีรถไฟต้นทาง ก่อนเวลารถไฟออก 1 ชั่วโมง นำเอกสารการจองที่ได้รับทาง E-Mail แลกเป็นตั๋วรถไฟใบจริง เพื่อนำไปขึ้นรถไฟ

รถไฟเอกชน ได้แก่ Fanxipan Express | Chapa Express | King Express | Laman Express | New Livitrans Express | Lotus Train | Orient Express | Sapaly Express | Violette Trains | Victoria Express