วิธีจองตั๋วรถไฟเวียดนาม

วิธีจองตั๋วรถไฟเวียดนาม

  1. กำหนดต้นทาง ปลายทาง และวันเดินทาง คลิก “ค้นหา

2. ระบบจะแสดงเที่ยวรถไฟขึ้นมาทั้งหมด ให้ท่านเลือกจองตั๋ว

3. คลิกขบวนที่ต้องการจะจอง ระบบจะแสดงชั้นที่นั่งให้เลือก คลิก ” จอง “

4. ระบุข้อมูลผู้เดินทางตามแบบฟอร์มกำหนด ( พิมพ์ภาษาอังกฤษ)

  • ชื่อ – นามสกุล
  • หมายเลขหนังสือเดินทาง ( passport )
  • ระบบเลือกที่นั่งออนไลน์
– ระบุอีเมล์สำหรับใช้รับตั๋วรถไฟ ( กรุณาตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้อง ) และเบอร์โทรศัพท์ คลิก ” ดำเนินการต่อ “

5. ขั้นตอนการชำระเงิน

  • เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ รองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และ Alipays
– คลิกยืนยันข้อมูลทั้ง 2 ข้อ และคลิก ” ดำเนินการชำระเงิน “
  • ตัวอย่าง : เลือกการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
    – ระบบจะแสดงแบบฟอร์มสำหรับจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตขึ้นมา ให้ดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อย

6. เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อย ท่านจะได้รับตั๋วรถไฟทาง E-Mail ที่แจ้งไว้

ตัวอย่างตั๋วรถไฟ Vietnam Railways