จองตั๋วรถไฟ Hanoi – Hue 

จองตั๋วรถไฟเวียนาม จากฮานอย ไป เว้

บริการจองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Hanoi – Hue ( ฮานอย – เว้ ) ออนไลน์

ข้อมูลการเดินทาง

สถานีรถไฟต้นทาง : Hanoi Railway Station

สถานีรถไฟปลายทาง : Hue Railway Station

ระยะเวลาเดินทาง

Hanoi ไป Hue ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 13 – 14 ชั่วโมง ( รถไฟแต่ละขบวนใช้เวลาวิ่งไม่เท่ากัน)

ผู้ให้บริการรถไฟในเส้นทางนี้

Violette Trains / Vietnam Railways / New Livitrans Express / Laman Express

จองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Hanoi – Hue ออนไลน์

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Hanoi – Hue ( ฮานอย – เว้ ) ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง