จองตั๋วรถไฟ Da Nang – Hue

ตั๋วรถไฟเวียดนาม ดานัง ไป เว้

บริการจองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Da Nang – Hue ( ดานัง – เว้ ) ออนไลน์

ข้อมูลการเดินทาง

สถานีรถไฟต้นทาง : Da Nang Railway Station

สถานีรถไฟปลายทาง : Hue Railway Station

ระยะเวลาเดินทาง

Da Nang ไป Hue ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง ( รถไฟแต่ละขบวนใช้เวลาวิ่งไม่เท่ากัน )

ผู้ให้บริการรถไฟในเส้นทางนี้

Violette Trains / Vietnam Railways

จองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Da Nang – Hue ออนไลน์

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Da Nang – Hue ( ดานัง – เว้ ) ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง