จองตั๋วรถไฟ Da Nang – Ho Chi Minh

ตั๋วรถไฟเวียดนาม ดานัง ไป โฮจิมินห์

บริการจองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Da Nang – Ho Chi Minh ( ดานัง – โฮจิมินห์ ) ออนไลน์

ข้อมูลการเดินทาง

สถานีรถไฟต้นทาง : Da Nang Railway Station

สถานีรถไฟปลายทาง : Saigon Railway Station

ระยะเวลาเดินทาง

Da Nang ไป Ho Chi Minh ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 17 – 20 ชั่วโมง ( รถไฟแต่ละขบวนใช้เวลาวิ่งไม่เท่ากัน )

ผู้ให้บริการรถไฟในเส้นทางนี้

Vietnam Railways

จองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Da Nang – Ho Chi Minh ออนไลน์

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Da Nang – Ho Chi Minh ( ดานัง – โฮจิมินห์ ) ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง