จองตั๋วรถไฟ Da Nang – Hanoi 

ตั๋วรถไฟเวียดนาม ดานัง ไป ฮานอย

บริการจองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Da Nang – Hanoi ( ดานัง – ฮานอย ) ออนไลน์

ข้อมูลการเดินทาง

สถานีรถไฟต้นทาง : Da Nang Railway Station

สถานีรถไฟปลายทาง : Hanoi Railway Station

ระยะเวลาเดินทาง

Da Nang ไป Hanoi ใช้เวลานั่งรถไฟประมาณ 16 – 18 ชั่วโมง ( รถไฟแต่ละขบวนใช้เวลาวิ่งไม่เท่ากัน )

ผู้ให้บริการรถไฟในเส้นทางนี้

Violette Trains / Vietnam Railways / New Livitrans Express

จองตั๋วรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Da Nang – Hanoi ออนไลน์

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟเวียดนาม เส้นทาง Da Nang – Hanoi ( ดานัง – ฮานอย) ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง